Khi đề cập đến dòng thuốc bổ xương khớp cho người già người ta không thể không nhắc đến các sản phẩm thuốc bổ xương glucosamine của Mỹ. Vậy loại thuốc xương khớp của Mỹ nào được cho là tốt nhất? [Continue reading…]